Vuoden koira -kilpailu

Vuoden koira -kilpailun säännöt

Yleiset ohjeet ja säännöt

 • koiran tulee olla suomalaisomistuksessa
 • koiran omistajan (tai jos useampi, niin kaikkien) tulee olla Vesikoirat ry:n jäseniä
 • kasvattaja-palkintoa haettaessa kennelnimen omistajien tulee olla Vesikoirat ry:n jäseniä, mutta ei välttämättä kaikkien mukaan ilmoitettujen kasvattien omistajien
 • koiran rodun tulee olla joko espanjanvesikoira tai portugalinvesikoira
 • kunkin harrastuslajin osalta palkitaan vuoden koirat ja tulokkaat sekä portugalinvesikoirien että espanjanvesikoirien kesken
 • Vuoden koira –palkintoa voi anoa ne koirakot, jotka ovat keränneet palkitsemiseen oikeuttavia tuloksia palkitsemisvuotena (eli tittelivuosi)
 • Tulokas –palkintoa voi anoa ne koirakot, jotka ovat ko lajissa startanneet ensimmäistä kertaa palkitsemisvuotena huomioiden kuitenkin lajikohtaiset säännöt (esim. vepe-soveltuvuuskoetta ei lasketa starttaamiseksi, koska sitä ei pisteytetä vuoden koira-kilpailussa)
 • pisteiden laskennassa huomioidaan vain Suomessa saadut virallisten kokeiden/näyttelyiden tulokset. Mahdolliset arvokilpailut (esim. Maailman Voittaja tai SM –kilpailussa saatu tulos huomioidaan normaalina tuloksena ellei lajikohtaisissa säännöissä arvokilpailuja erikseen painoteta)
 • vaillinaisesti toimitettuja tulostietoja ei hyväksytä mukaan kilpailuun
 • tulosten ilmoittajan tulee liittää ilmoitukseen mukaan linkki jalostustietokantaan, josta ko tulokset löytyvät tai olla valmis toimittamaan kopion kilpailukirjasta/tuloksista pyydettäessä. Kilpailukirjaskannauksista pyynnöt voidaan tehdä pistokokein ennen tulosten vahvistamista.
 • jos lajikohtaiset ehdot eivät täyty, jätetään palkinto jakamatta
 • jos joku vesikoira saavuttaa erityisen poikkeuksellista menestystä näyttelyssä tai minkä tahansa lajin kokeessa on hallituksella mahdollisuus palkita kyseinen koira erikoispalkinnolla
 • tuloksia ilmoitettaessa tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, rekisterinumero, omistajien nimet yhteystietoineen (osoite, sähköposti/puhelinnumero) + kunkin tuloksen aika, paikka, luokka, tuomari, saavutettu tulos ja koiramäärä, mikäli ko lajin pistesäännöt koiramäärän huomioivat. Ilmoittajan tulee myös laskea pisteet kunkin tuloksen osalta sekä ilmoittaa yhteispistemäärä.
 • jokaista anottavaa palkintoa kohtaan tulee jättää kunkin koiran osalta oma erillinen hakemuksensa
 • kunkin kalenterivuoden osalta tiedotetaan palkintojen hakuajat erikseen. Hakuaikojen ulkopuolisia hakemuksia ei hyväksytä (ei ennakkoon jätettyjä eikä myöhästyneitä).

Haettavissa olevat palkinnot

 

Vuoden TOKO-koira ja vuoden TOKO-tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III –tulos)
 • kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen
 • kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos
  • EVL: kokeessa saatu pistemäärä + 15p per tässä luokassa saavutettu tulos
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa

 

Vuoden vesipelastuskoira ja vuoden vesipelastus-tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III-tulos)
 • soveltuvuuskoetta ei huomioida tuloksissa
 • pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa

 

Luokka I-tulos II-tulos III-tulos
ALO 9 6 3
AVO 20 15 10
VOI 45 35 25

 

Vuoden rally-toko –koira ja rally-toko –tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta
 • kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen
 • kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos
  • MES: kokeessa saatu pistemäärä + 15p per tässä luokassa saavutettu tulos
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa

 

Vuoden mejä-koira ja mejä-tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III –tulos)
 • kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen
 • kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • AVO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa

 

Vuoden koiratanssi-koira ja koiratanssi-tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (eri, eh, hyvä, tyydyttävä)
 • tuloksia laskettaessa huomioidaan sekä freestyle (fs) että heelwork to music (htm) -tulokset
 • kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen
 • kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa

 

Vuoden agility-koira ja vuoden agility-tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon viisi parasta alla olevan taulukon ehtojen mukaista tulosta
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin parhaimmat yhteenlasketut sijoituspisteet
Luokka alle 0,00 virhettä 0,01-5,99 virhettä 6,00-15,99 virhettä 16,00-25,99 virhettä
I -luokka 4 3 2 1
II -luokka 8 6 4 2
III -luokka 12 9 6 3

 

Lisäksi näiden ilmoitettujen viiden tuloksen joukosta saaduista sijoituksista saa pisteitä saa seuraavalla laskukaavalla

 1. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 5 pistettä
 2. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 4 pistettä
 3. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 3 pistettä

 

Vuoden palveluskoira ja vuoden palveluskoira -tulokas

 • kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta koulutustunnukseen oikeuttavaa tulosta
 • tuloksia laskettaessa huomioidaan sekä pk-lajeista että kansainvälisistä pelastuskoirakokeista (ipor) saadut tulokset
 • BH-koetta ja IPOR-soveltuvuuskoetta ei huomioida tuloksissa
 • tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa
 • Ilmoittaudu Vuoden palveluskoira-koira 2016 ja vuoden palveluskoira-tulokas 2016 -kilpailuihin täällä.
Luokka I-tulos II-tulos III-tulos
1 -luokka 9 6 3
2 -luokka, IPOR A-taso 20 15 10
3 -luokka, IPOR B-taso 45 35 25

 

Vuoden näyttelykoira ja vuoden vsp näyttelykoira

 • kilpailussa otetaan huomioon viisi parasta vähintään pu/pn –sijoitukseen oikeuttanutta tulosta
 • laskettavien tulosten tulee olla eri tuomareilta
 • tasapistetilanteessa ratkaisee päänäyttelyn (ER) tulokset ja mikäli nämä eivät tuo ratkaisua tutkitaan vaiheittain yhteenlasketut BIS, RYP ja ROP/VSP -tulokset
  Päänäyttely (ER) KV-näyttely KR-näyttely Muu sallittu ER (esim pk-koirien) RN-näyttely
ROP 10 8 7 6 5
VSP 9 7 6 5 4
PU/PN2 8 6 5 4 3
PU/PN3 7 5 4 3 2
PU/PN4 6 4 3 2 1

 

Koiramääräkerroin kuhunkin rotuarvostelu-tulokseen:

Virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien määrä (JUN, NUO, AVO, VAL, VET) Kerroin
1-30 1
31-60 1,5
61-90 2
91-120 2,5
121- 3

 

Lisäpisteet RYP-sijoituksista:

  KV/KR RN/muu ER
RYP1 6 4
RYP2 5 3
RYP3 4 2
RYP4 3 1

 

Lisäpisteet BIS-sijoituksista:

  Päänäyttely (ER) KV/KR RN/muu ER
BIS1 2 8 6
BIS2 1 7 5
BIS3   6 4
BIS4   5 3

 

Vuoden näyttelyveteraani ja vuoden vsp näyttelyveteraani

 • kilpailussa otetaan huomioon viisi parasta tulosta
 • laskettavien tulosten tulee olla eri tuomareilta
 • tasapistetilanteessa ratkaisee päänäyttelyn (ER) tulokset ja mikäli nämä eivät tuo ratkaisua tutkitaan vaiheittain yhteenlasketut BIS, ROP ja VSP –tulokset
  Päänäyttely (ER) KV-/KR-näyttely RN-näyttely/muu sallittu ER
ROP 6 4 2
VSP 5 3 1

 

Koiramääräkerroin kuhunkin rotuarvostelu-tulokseen:

VET-luokkiin osallistuneiden koirien yhteismäärä (sekä urokset että nartut yhteensä) Kerroin
1-5 1
6-10 1,5
11- 2,5

 

Lisäpisteet BIS-sijoituksista:

  Päänäyttely (ER) KV/KR RN/muu ER
BIS1 2 8 6
BIS2 1 7 5
BIS3   6 4
BIS4   5 3

 

Vuoden näyttelypentu ja vuoden vsp näyttelypentu

 • kilpailussa otetaan huomioon viisi parasta tulosta
 • kilpailussa otetaan huomioon sekä virallisten näyttelyiden pentuluokat kuin epäviralliset pentunäyttelyt (PN, ER)
 • tasapistetilanteessa ratkaisee päänäyttelyn (ER) tulokset ja mikäli nämä eivät tuo ratkaisua tutkitaan vaiheittain yhteenlasketut BIS, RYP, ROP ja VSP –tulokset
  Päänäyttely (ER) Muut
ROP 10 8
VSP 8 6
BIS1 2  
BIS2 1  

 

 

Koiramääräkerroin kuhunkin tulokseen:

Pentuluokkiin osallistuneiden koirien yhteismäärä (sekä urokset että nartut yhteensä Kerroin
1-5 1
6-10 1,5
11- 2,5

 

Lisäpisteet RYP-sijoituksista:

  Muut
RYP1 4
RYP2 3
RYP3 2
RYP4 1

 

Lisäpisteet BIS-sijoituksista:

  Päänäyttely (ER) Muut
BIS1 2 5
BIS2 1 4
BIS3   3
BIS4   2

 

Vuoden kasvattaja

 • vuoden kasvattajakilpailuun tulee kunkin kasvattajan ilmoittautua itse
 • tulosten laskemiseen saa ilmoittaa mukaan enintään 8 koiraa ja enintään 5 tulosta kultakin koiralta
 • alaikäraja ilmoitettavilla koirilla on 9kk ja koirien tulee olla (ollut) elossa kalenterivuoden päättyessä
 • mukaan ilmoitetuista koirista tulee kustakin ilmoittaa virallinen nimi, rekisterinumero ja varautua esittämään todisteet tuloksista kysyttäessä
 • kasvattajaryhmätuloksia voi ilmoittaa enintään viisi kappaletta
 • FI MVA saa pisteet myös serteistä, ROP-kasvattaja saa pisteet myös KP:sta

Kasvattien näyttelytulokset

SERT 1p kustakin
CACIB 2p kustakin
ROP 5p
VSP 4p
ROP-VET 3p
VSP-VET 2p
FI MVA 10p

 

Kasvattajaryhmäpisteet

KP 2p
ROP 5p
BIS4 7p
BIS3 8p
BIS2 9p
BIS1 10p

 

Harrastuslajit

osallistuminen virallisen harrastuslajin kokeeseen ilman tulosta tai osallistuminen taipumus/soveltuvuuskokeeseen 1p
tulos lajin neljänneksi ylimmästä luokasta 2p
tulos lajin kolmanneksi ylimmästä luokasta 3p
tulos lajin toiseksi ylimmästä luokasta 4p
tulos lajin ylimmästä luokasta 5p
valionarvo (virallinen laji) 10p

 

Luonne

suoritettu luonnetesti 5p
suoritettu MH-luonnekuvaus 5p

 

Terveystutkimukset

pevisan edellyttämät röntgen-kuvaukset 2p
pevisan edellyttämällä tavalla "voimassaoleva" silmäpeilaus 2p
muut viralliset (jalostustietokantaan merkittävät) terveystutkimukset 1p kustakin

 

Vuoden vesikoira

 • hallitus voi vapaamuotoisten perusteltujen hakemusten pohjalta valita erikseen myös kunakin vuonna "vuoden vesikoiran" rotuominaisuuksien erinomaisena esille tuojana, esimerkkinä monipuolisista käyttömahdollisuuksista tai muusta merkittävästä virallisten harrastuslajien ulkopuolisesta teosta/toiminnasta, esim. kaveri-/luku-/huume-/sankarikoirana
 • Vuoden vesikoira –palkintoa on tarkoitettu sekä portugalin- että espanjanvesikoirille, palkintoa ei jaeta rotukohtaisesti
 • palkintoa ei ole pakko myöntää joka vuosi, vaikka hakijoita olisikin
 • useiden lajien harrastaminen ei automaattisesti tuo palkintoa, varsinkaan nuoren koiran "prässääminen" ei ole meriitti
 • hakijoista voidaan nostaa mahdollisen palkitun lisäksi muita kunniamaininnoin palkittavia koiria
 • palkittavan koiran tulee olla rodunomainen niin luonteen, ulkomuodon kuin terveydenkin osalta. Palkintoon ei kuitenkaan edellytetä erityisiä näyttelymeriittejä

Vesikoirat ry

Tervetuloa Vesikoirat ry:n verkkosivuille!

vesikoirat ry logo web