Ilmoita pentuejäseniä

Pentuejäseneksi voi koirankasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Pentueen halukkaat pentuejäsenet tulee liittää jäseneksi samalla kertaa. (Esim. pentueessa on 5 pentua, joiden omistajista 3 haluaa liittyä jäseniksi. Nämä kolme liitetään samalla kerralla eikä kahta jäljelle jäänyttä omistajaa voi liittää enää pentuejäsen nimikkeellä myöhemmin.)

Huomioi seuraavat ohjeet:

  • kasvattajan tulee varmistua jokaisen pennunomistajan suostumuksesta yhdistyksen jäseneksi liittämiseksi
  • pentuejäsen on Vesikoirat ry:n täysvaltainen jäsen saaden äänioikeuden kokouksissa ja yhdistyksen lehden sekä etusijan yhdistyksen kokeisiin ja kilpailuihin sekä muut yhdistyksen tarjoamat palvelut
  • pentuejäsenen jäsenyys on voimassa muiden jäsenyyksien tapaan kalenterivuoden kerrallaan, liittymisvuotta seuraava jäsenmaksu toimitetaan suoraan pentuejäsenyyden kautta tulleelle henkilölle
  • pentuejäseniä ilmoittavan kasvattajan tulee olla itsekin Vesikoirat ry:n jäsen
  • kutakin pentua kohti voi ilmoittaa yhden henkilön pentuejäseneksi
  • yhden pentuejäsenen hinta on 10 euroa
  • kasvattajan tulee ilmoittaa ja maksaa pentuejäsenet yhdellä kertaa
  • pentuejäsenet tulee ilmoittaa ennen kuin pennut täyttävät 4 kk
  • pentuejäseniksi ei voi ilmoittaa ulkomaalaisia pennunostajia
  • kasvattaja voi hyödyntää pentuejäseneksi ilmoittamista omassa markkinoinnissaan

Kasvattaja maksaa pentuejäsenten liittymisvuoden liittymis- ja jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden.

Pennunostajaa ei saa ilman hänen lupaansa ilmoittaa pentuejäseneksi! Jokaiselta liitettävältä pentuejäseneltä on kysyttävä lupa jäseneksi liittämiseen.