Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan laadittu katsaus kunkin rodun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

JTO sisältää rodun kasvattajien ja harrastajien yhteisesti päättämät jalostustavoitteet sekä keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseen. JTO:sta löytyy myös suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa.

PEVISA-ohjelma on osa JTO:ta. PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta.

Tavoiteohjelma ja PEVISA-ohjelma päivitetään vähintään kerran viidessä vuodessa, tarvittaessa useamminkin. JTOn ja PEVISAn muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO ja PEVISA-ohjelma toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Jalostuksen tavoiteohjelmat