VesikoiranpentuJokainen syntyvä pentu on pohja tulevaisuuden koirakannalle eli jokaisen pentueen on oltava tarkkaan harkittu ja suunnitelmallisesti tehty. Koiran kasvatus ei siis ole vain nartun ja uroksen yhteen saattamista sopivana ajankohtana ja sitten syntyvien pentujen ruokintaa luovutukseen asti. Koiran kasvatus on tavoitteellista työtä, jolla pyritään säilyttämään rodun alkuperäinen käyttötarkoitus ja viemään rotua eteenpäin.

Koirien kasvattamisen vastuu ei ole pelkästään nartun omistajan vastuulla. Uroksen omistajan velvollisuus on selvittää tarjotun nartun taustat. Koska urosta voidaan jo sen sukupuolisten fysiologisten ominaisuuksiensa myötä käyttää jalostukseen huomattavasti useammin kuin narttua sen elinaikana, on myös uroksen omistajan oltava perehtynyt rodunjalostuksen perusteisiin ja niihin liittyviin eettisiin arvoihin.

Jalostukseen käytettävän koiran ominaisuudet

Jalostukseen käytettävän koiran on oltava rodun keskivertoa parempi ainakin jollain osa-alueella. Ihannetilanteessa sekä uros että narttu ovat rodun keskitasoa parempia. Hyvä pentue on sellainen, joka on keskimääräisesti vanhempiaan parempi.

Luonne on erittäin tärkeä valinta- ja karsintaperuste jalostuskoiralle, etenkin nartulle. Nartun vaikutus pentujen luonteeseen ja käyttäytymiseen on suurempi kuin uroksella, sillä nartun kantoaikana erittämät stressihormonit ja pentujen kanssa vietetty aika muokkaavat pentujen käytöstä. Luonteen arvioimiseen hyviä työkaluja ovat luonnetestit ja MH-luonnekuvaus sekä rotutyypilliset kokeet. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jokainen kasvattaja haluaa terveitä pentuja, joista kasvaa terveitä aikuisia. Koirien jalostus vuosien saatossa käyttötarkoitusten ja ulkomuodon perusteella on kaventanut rotujen geenipohjaa, minkä seurauksena kaikissa koiraroduissa on perinnöllisiä sairauksia ja vikoja. Kukaan ei voi sanoa, että tässä rodussa ei ole perinnöllisiä sairauksia tai vikoja. Pentueen vanhempien terveystilanteen selvittämisen lisäksi olisi hyvä selvittää myös koiran sukulaisten terveystilanne. Monet sairaudet ovat piileviä tai voivat tulla sukupolven tai kahdenkin yli.

Hyviä ja konkreettisia ohjeita mietittäväksi pentujen vanhemmiksi suunnitellun nartun ja uroksen omistajille

  • Mitä niin erityistä ja hyvää koirallani on tarjottavana rodulle, että sen jalostuskäyttö on tärkeää?
  • Onko koiralleni tehty kaikki rekisteröintiin vaadittavat terveystutkimukset?
  • Täyttääkö koirani jalostusvaatimukset- ja/tai suositukset?
  • Onko koirani luonteeltaan hyvä (ei ole arka, ei aggressiivinen) ja vastaa rotumääritelmän kuvausta luonteesta ?
  • Millainen on koiran sukulaisten terveys ja luonne?
  • Olisitko koiran omistajana valmis ottamaan itsellesi pennun kyseisestä yhdistelmästä?
  • Onko kyseistä koiraa tai sen sisaruksia jo käytetty paljon jalostukseen: ovatko jälkeläiset hyviä?

Mistä tietoa hyvistä ja toivotuista ominaisuuksista?

Omaan rotuun tutustumisen lisäksi pitää tutustua luonteen, rakenteen ja terveyden arvioimisen perusteisiin. Näihin antaa hyvän lähtökohdan kasvattajakurssi, joita järjestetään kaikkialla Suomessa. Kurssilla kerrotaan perusperiaatteita koiranjalostuksesta, koirankasvatuksesta, tiineydestä, synnytyksessä ja lisäksi käydään läpi pentujen myyntiin liittyviä lakiasioita. Lisäksi Kennelliitto järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa tietoja voi syventää.

Rotumääritelmä määrittele sen, millainen rodun ihanne-edustajan kuuluisi olla. Eli se on rodun jalostuksen pohja. Kasvattajalle on kuitenkin synnyttävä myös oma mielipide siitä, minkälainen on oma ihannekoira. Rotumääritelmä on myös työkalu, johon on aika ajoin palattava voidakseen tarkistaa kasvatustyönsä tuloksen.

Saadakseen kunnollisen käsityksen siitä, millaisia rodun edustajat ovat, tulee kasvattajan nähdä lukuisia koiria. Näkemisen lisäksi niitä on käsiteltävä ja niiden omistajia on jututettava. On nähtävä nartun ja uroksen sisaruksia, niiden mahdollisia jälkeläisiä, niiden vanhempia sekä lisäksi on nähtävä aivan erisukuisia koiria. Jos ihannekoira poikkeaa siitä koirasta, mitä on ajatellut käyttää jalostukseen on mietittävä sitä, että minkälainen puoliso parantaa koiran huonoja puolia tai jätettävä koira kokonaan käyttämättä.

Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on rodun historian lisäksi kirjattu tämän hetkinen terveys- ja luonnetilanne ja annettu katsaus siitä, mihin rodun jalostuksessa halutaan pyrkiä seuraavien lähimpien vuosien aikana. Koiranet eli Kennelliiton jalostustietojärjestelmä on jokaisen kasvattajan työkalu. Sieltä löytyy sukutaulut, käyttötulokset, näyttelytulokset ja PEVISA-ehtojen mukaiset terveytulokset. Lisäksi Vesikoirat ry:n sivuilta löytyy paljon tietoa roduissa esiintyvistä sairauksista.

Kasvattajat ovat toisilleen voimavara ja pohjaton tietolähde. Koiramaailma on tunnettu kilpailuhenkisyydestä ja kateudesta, mutta vain tutustumalla rohkeasti useisiin kasvattajiin, voi omaa tietotaitoaan kasvattaa. Jokainen kasvattaja kertoo mielellään omistaa koiristaan ja etenkin niiden hyvistä puolista. Ja suurin osa kertoo kysyjälle myös kasvattiensa huonot puolet.

Rodun jalostustoimikunta kertoo myös mielellään esimerkiksi kyseisen nartun tai uroksen suvusta löytyvistä sairauksista, luonteesta tai muista jalostuskäyttöön liittyvistä seikoista.