Vesikoirat ry:n rodut

Pentueille ei tarvitse anoa etukäteen jalostustoimikunnan hyväksyntää. Pentuvälityslistalle otetaan kaikki pentueet, jotka pevisa- ja rekisteröintisääntöjen lisäksi täyttävät rodun jalostuksen toimintaohjeen ehdot. Kasvattajan toivotaan yhdistelmää suunnitellessaan lisäksi ottavan huomioon jalostustoimikunnan suositukset. Pentueen isälle ja emälle tehdyistä jalostukseen liittyvistä terveystarkastuksista tulee toimittaa kopiot jalostustoimikunnalle ja tiedot ovat tämän jälkeen julkisia.

Portugalinvesikoirien pentueet ilmoitetaan jalostustoimikunnalle osoitteeseen pvk.jalostus (at) vesikoirat.fi
ja espanjanvesikoirapentueet osoitteeseen evk.jalostus (at) vesikoirat.fi. 

Jalostuksen toimintaohjeessa mainittujen vaatimusten ja suositusten lisäksi jalostustoimikunta voi antaa kasvattajalle suosituksia, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä suunnitellun yhdistelmän käyttämiseen. Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin aina kasvattaja, joka myös kantaa vastuun yhdistelmästä.

  • Tarkista toimintaohjeesta, että terveystulokset ovat ajan tasalla
  • Lähetä jalostustoimikunnalle kopiot yhdistelmän uroksen ja nartun terveystutkimustuloksista 
  • Kirjoita vietiisi näkyviin myös Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät tulokset
    (tulossa sähköinen kaavake)

Espanjanvesikoirien jalostuksen toimintaohje

Portugalinvesikoirien jalostuksen toimintaohje

Espanjanvesikoirien ilmoituskaavake (doc.-versio, eli täytä koneella ja tallenna ja lähetä tai tulosta ja postita)