Portugalinvesikoiran pentueet

Pentuvälittäjä antaa yleistä tietoa rodusta. Pentuvälityksen kautta ei saa pentua. Pentukyselyt tehdään aina suoraan kasvattajalle. Kasvattajalista läytyy kohdasta "Kasvattajat"

Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa pennunostajille kertomalla rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta sekä terveystilanteesta. Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita tai kasvattajia mitenkään. Eikä voi esittää niistä omia mielipiteitään.

Myös Suomen Kennelliiton sivuilta löytyy pentuvälityssivusto. Sinne pääsee jokainen PEVISA-ehdot täyttävä pentue. Mikäli siellä oleva pentue täyttää myös alla mainitut rotujärjestön pentuvälityksen vaatimukset ja suositukset, näkyy Kennelliiton välityksessä 'rotujärjestö puoltaa'- merkintä.

Terveystuloksista löytyy lisätietoja Terveystulokset-osiosta.

Kasvattajalle

Pentueen vanhemmille tehdyistä jalostukseen liittyvistä terveystarkastuksista tulee toimittaa jalostustoimikunnalle kopiot ja tiedot ovat tämän jälkeen julkisia.

Portugalinvesikoirapentueille ei tarvitse anoa etukäteen jalostustoimikunnan hyväksyntää, vaan pentuvälityslistalle otetaan kaikki pentueet, jotka ilmoitetaan jalostustoimikunnalle (pvk.jalostus (at) vesikoirat.fi) käsiteltäviksi ja täyttävät seuraavat ehdot:

 1. Kasvattajan tulee olla Vesikoirat ry:n jäsen.
 2. Pentue rekisteröidään Suomen Kennelliittoon koirarekisteriohjeen mukaisesti ja se täyttää portugalinvesikoirille laaditun PEVISAn asettamat vaatimukset: virallinen lonkkakuvaustulos sekä silmälausunto, jotka on annettu ennen astutusta. Silmälausunto voimassa 24 kuukautta.
 3. Lonkkaniveldysplasia
  • E-lonkkaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen
  • Pentueen vanhemmista toisen täytyy olla joko A- tai B-lonkkainen
 4. Kyynärniveldysplasia
  • Mikäli koira on kyynärkuvattu ja tulos muu kuin 0/0, on toisen osapuolen oltava tältä osin terve eli 0/0
 5. Silmäsairaudet
  • Vähintään toisen pentueen vanhemmista täytyy olla geenitestein todettu terveeksi prcd-PRA:n osalta (tuloksen ei tarvitse olla koirasta itsestään)
  • Harmaakaihia (HC) sairastavaa koiraa ei hyväksytä jalostukseen
  • Mikäli koiralla on todettu olevan ylimääräisiä ripsiä (distichiasis, trichiasis) on toisen osapuolen oltava näiltä osin terve.
 6. JDCM-Juvenile Dilated Cardiomyopathy / Nuoruusiän sydämenlaajentuma
  • Vähintään toisen pentueen vanhemmista täytyy olla geenitestein todettu terveeksi JDCM:n osalta (tuloksen ei tarvitse olla koirasta itsestään)
 7. Autoimmuunitaudit
  • Kilpirauhasen vajaatoimintaa, Addisonintautia tai SLO-kynsisairautta sairastavia koiria ei hyväksytä jalostukseen.
 8. Sukusiitosaste
  • Yhdistelmän sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 kuuden sukupolven mukaan laskettuna
 9. Uusintayhdistelmät
  • Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä ilman perusteltua poikkeuslupa-anomusta. Poikkeusluvat jalostustoimikunta käsittelee tapauskohtaisesti.

Lisäksi jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytetään vain terveitä rodunomaisia koiria, joilla ei ole pahoja rakennevikoja, hammaspuutoksia, purentavikoja tai luonnevikoja (esim. arka tai aggressiivinen kannattaa sulkea pois jalostuksesta).
Ainakin toisella pentueen vanhemmista olisi suotavaa olla näyttelytulos tai hyväksytty rotukatselmuslausunto.
Nartun alaikärajaksi astutushetkellä suositellaan 24 kuukautta.
Kahta autoimmuunisairauksia jälkeläisilleen jättänyttä koiraa ei suositella yhdistettävän.

Muistathan pitää välityksessä olevan pentueen tiedot ajantasaisina

Pennut ovat välityksessä 8 viikon ikään asti, ellei kasvattaja toisin ilmoita. Tämän jälkeen myymättömien pentujen tilanne tulee päivittää pentuvälittäjälle kahden viikon välein. Mikäli ilmoitusta ei tule, pentue poistetaan pentuvälityksestä oletuksella, että myynnissä olevia pentuja ei enää ole. Päivitys tehdään osoitteeseen pvk.pentuvalitys (at) vesikoirat.fi

Pentuvälittäjä

Helena Andersson

Maakeskenraitti 40
17470 Maakeski
040 848 9913
pvk.pentuvalitys (at) vesikoirat.fi

 

Välityksessä olevat pentueet

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.