Portugalinvesikoira "Cão de Água Português", on keskikokoinen ja suhteellisen vankkarakenteinen rotu. Portugalinvesikoiria on alun perin käytetty kalastajien apureina. Ne ovat muun muassa noutaneet verkkoja, vieneet viestejä veneestä rannalle ja toisin päivn sekä toimineet vartiokoirina vartioiden kalastajien veneitä ja muuta omaisuutta.

Alkuperäisen käyttotarkoituksen vuoksi portugalinvesikoirilla on synnynnäisinä ominaisuuksina into uimiseen ja sukeltamiseen, noutamiseen sekä vahtimiseen. Tämän päivän portugalinvesikoira on aktiivinen ja monipuolinen seura- ja harrastuskoira, joka sopii lähes kaikkiin lajeihin.

Portugalinvesikoiran luonne määritellään tempperamenttiseksi, itsepäiseksi, rohkeaksi ja kestäväksi sekä oppivaiseksi ja älykkääksi. Rotumääritelmän luonnehdinnan lisäksi useimmat portugalinvesikoirat ovat avoimia, lempeitä, ihmisrakkaita ja iloisia. Portugalinvesikoira voi olla hiukan pidättyväinen vieraita kohtaan, mutta missään nimessä portugalinvesikoira ei saa olla arka. Portugalinvesikoira kaipaa fyysisen liikunnan lisäksi myös aivoja kuormittavaa tekemistä; jos omistaja ei tekemistä keksi, niin portugalinvesikoira keksii itse itselleen puuhaa.

Portugalinvesikoira tarvitsee hyvän peruskoulutuksen. Se on nopeasti oppiva, mutta itsepäinen, mikä tuo koulutukseen lisähaasteita. Monet yksilöt omaavat kohtalaisen, tai jopa voimakkaan vahti- ja myös riistavietin, mitä kannattaakin hyödyntää harrastusta valitessa. Kouluttamattoman koiran kanssa saattaa joutua esimerkiksi johtajuusongelmiin.

Terveystilanne on portugalinvesikoirilla kohtuullinen. Lonkkaniveldysplasiaa sekä perinnöllisiä silmäsairauksia kuten prcd-PRAta esiintyy jonkin verran rodussa. Näiden vähentämiseksi rotu kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan: jalostuskoirilta vaaditaan virallinen silmäpeilaus ja lonkkakuvaustulos. Prcd-PRA voidaan testata geenitestillä. Näin voidaan varmistaa, ettei sairata pentuja synny. Rodussa esiintyy satunnaisesti SLO:ta, autoimmuunisairauksia sekä yliherkkyyksiä. Korvatulehduksia ja muita kaikilla roduilla ilmeneviä tavallisia sairauksia esiintyy myös.

Rotumääritelmän kuvaama näyttelytrimmaus juontaa satojen vuosien taakse aikaan, jolloin portugalinvesikoira oli työkoira. Lyhyeksi ajeltu takaosa kevensi märän koiran painoa uidessa ja helpotti koiran nostamista veneeseen. Etuosan pitkä karva suojeli sisäelimiä meriveden kylmyydeltä. Häntätupsu ilmoitti viirin tavoin kalastajalle, että täältä tulee portugeesi. Pitkä näyttelyturkki vaatii ahkeraa kampaamista ja pesua. Kärsivällisyyttä tarvitaan etenkin pentukarvan vaihtuessa, jolloin turkki takkuuntuu erittäin helposti. Myös lyhyeksi trimmatun turkin puhtaudesta ja siisteydestä tulee huolehtia säännöllisesti.