kirjoittaja Melina Bruno-Paasisalo (ell), kirjoitettu 2011

Kyynärniveldysplasia eli kyynärnivelen kasvuhäiriö (puhekielessä kyynärvika) voidaan jakaa useaan eri
muotoon, joiden taustalla on kyynärnivelen nivelpintojen epäyhdenmukaisuus. Kyynärnivelen muodostavat olkaluu (humerus), kyynärluu (ulna) ja värttinäluu (radius) ja muutoksia voi olla näiden kaikkien kolmen luun nivelpinnoilla. Eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Myös itse nivelpintojen epäyhdenmukaisuus eli inkongruenssi luetaan yhdeksi kyynärniveldysplasian muodoksi.

Kyynärnivelet arvioidaan IEWG:n (International Elbow Working Group) arvosteluasteikolla. 0 ei muutoksia, 1 lievät nivelrikkomuutokset (artroosi) yleensä ensiksi kyynärpään ulokkeen (processus anconaeus) yläpinnassa (2mm vahvuuteen saakka). 2. kohtalaiset nivelrikkomuutokset: edellä mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun nivelosassa, varislisäkkeessä (processus coronoideus) ja/tai lievää epämuotoisuutta. 3. voimakkaat muutokset: edellisen ylittävät rappeutumismuutokset/voimakas muutokset epämuotoisuus. Kiinnittymätön processus anconaeus (kyynärpään uloke).

Nykykäsityksen mukaan perinnölliset tekijät ovat tärkein merkittävä tekijä kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, tosin ympäristötekijöillä on merkitystä kasvuhäiriön ilmenemisessä. Kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttavat useat eri geenit.

Kyseiset vauriotyypit voivat esiintyä yhdessä tai erikseen ja niiden kaikkien seurauksena voi kyynärniveleen kehittyä nivelrikkoa. Oireet ilmenevät keskimäärin 4-7 kuukauden iässä, vanhalla koiralla oireet johtuvat sekundaarisesta nivelrikosta. Koiran liikkuminen on väkinäistä, ja varsinkin rasituksen jälkeen liikkeelle lähteminen on hankalaa. Toisen kyynärpään keventäminen ja ontuminen aiheuttaa suurta rasitusta myös oireilemattoman jalan puolelle, jolloin yleensä myös sen nivelpinnat vaurioituvat.

Kyynärnivelen kasvuhäiriötä hoidetaan useimmiten lääkityksellä, painonhallinnalla ja sopivalla liikunnalla sekä niveltä tukevilla valmisteilla. Leikkauksilla voidaan poistaa mm. irtopaloja nivelestä sekä siistiä nivelpintojen rosoisuutta.

Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla.

lähteet:

  • Mäki, K. 2004. Breeding against hip and elbow dysplasia in dogs. Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos. Lehdistötiedote suomeksi (tiivistelmä).
  • Lappalainen, A, Kyynärnivelen kasvuhäiriöt, Suomen Kennelliitto ry, internetjulkaisu, http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Kyynarnivel.htm
  • Birchard S.J., Sherding R. G., Elbow, Saunders Manual of Small Animal Practice, 2nd edition,Saunders, 2000 s. 1203-1206
  • Fossum T.W. et al, Elbow, Small Animal Surgery, St. Louis, Mosby Elsevier. s. 1197-1225
  • Suomen Kennelliitto, ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje)