PRA:lla tarkoitetaan sokeuteen johtavaa verkkokalvon etenevää surkastumaa. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja.

PRA voi esiintyä myöhäissyntyisenä tai jo hyvin nuorella iällä. Koiran verkkokalvo voi syntyessä olla täysin terve ja sairastua myöhemmin tai verkkokalvo voi olla jo syntymästä asti epänormaali. Verkkokalvon rappeutuessa koiran näkökyky asteittain heikkenee. Joissakin tapauksissa näkökyvyn heikkenemistä ilmenee jo 3 - 4 vuoden iässä, mutta yleisemmin oireita esiintyy vasta myöhemmällä iällä. Yleensä koira lopulta sokeutuu.

Espanjanvesikoirilla ja portugalinvesikoirilla on todettu sama PRA:n muoto eli prcd- PRA-mutaatio (progressive rodcone degeneration). Kyseinen taudin muoto periytyy autosomaalisesti resessiivisesti. Autosomaalisessa resessiivisessä periytymistavassa ilmiasultaan sairaan yksilön vanhemmat voivat olla silmätutkimuksessa ilmiasultaan terveitä, eli ne ovat nk. kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat prcd-PRA -geenin nk. kantajia, niin keskimäärin 25 % jälkeläisistä on sairaita, 50 % kantajia ja 25 % terveitä. Ilmiasultaan sairaiden vanhempien kaikki jälkeläiset ovat sairaita.

Nykyisillä geenitutkimuksilla pystytään tehokkaasti vastustamaan PRA:ta. Geenitestien tuloksen avulla pystytään selvittämään, kantaako koira tätä sairautta aiheuttavaa geenimutaatiota joko toiselta tai kummaltakin vanhemmalta perittynä tai ei lainkaan. Tätä kautta voidaan päätellä todennäköisyys sille, miten koira periyttää sairautta ja voiko koira itse sairastua kyseiseen silmäsairauteen.

prcd-PRA-testituloksen merkitys jalostuksessa

  • Normaali/terve-statuksella oleva koira voidaan astuttaa kaikkien kanssa
  • kantaja tulisi astuttaa ainoastaan normaali/ terve-koiran kanssa; näin vältytään riskiltä tuottaa sairaita jälkeläisiä
  • sairas-statuksen oleva koira tulisi astuttaa ainoastaan normaali/terve -koiran kanssa

Vesikoirat ry kerää internet-sivustolleen vapaaehtoisiin ilmoituksiin perustuvia testattujen koirien tuloksia.