JDCM:aa tavataan nuorilla portugalinvesikoirilla, jotka ovat noin viidestä viikosta seitsemän kuukauden ikäisiä. Sairaus on erittäin vakava, lääkkeitä siihen ei ole ja se aiheuttaa aina pennun äkillisen kuoleman. Kyseessä on perinnöllinen sydänlihaksen sairaus, jossa sydänlihaksen rakenne ja toiminta ovat heikentyneet.

Taudin edetessä sydänlihas rappeutuu - sydämen seinämä ohenee ja sydän laajenee voimakkaasti pyrkiessaaään säilyttämään elimistöön pumpatun verimäärän ja verenpaineen ennallaan. Tämä johtaa loppuvaiheessa tilanteeseen, jossa sydän ei pysty pumppaamaan tarvittavaa verimäärää eteenpäin ja menehtyessään pennulla on yleensä kertynyt nestettä keuhkoihin. Pentu voi kuolla täysin yllättäin tai joissakin tapauksissa sairaus antaa merkkejä muutamaa päivää ennen pennun kuolemaa. Pennulla voi olla hengitysvaikeuksia, oksentelua, yleistä heikoutta, pentu on väsynyt ja rasituksen sieto on vähäistä. Laajentunut sydän yksinkertaisesti lakkaa lyömästä, lopullisesti.

Tauti on resessiivisesti periytyvä - jolloin molempien pennun vanhempien on oltava sairautta aiheuttavan geenin kantajia ja siirrettävä sairautta aiheuttava geeni pennulle (vrt. PRA:n periytyvyys). Syksyllä 2007 on tullut mahdolliseksi tutkituttaa portugalinvesikoiria DNA-markkeritestin avulla.

Testi helpottaa tulevaisuudessa portugalinvesikoirien kasvatustyötä. Tällöin riskiyhdistelmät (kantaja/kantaja = tilastollisesti tuottaa pentueeseen 25% sairaita yksilöitä) pystytään välttämään ja kuitenkin on mahdollista samalla pitää jalostuksessa kantajia terveitten koirien rinnalla terve/kantaja -yhdistelmien kautta (näissä tilastollinen todennäköisyys on, ettei yksikään pentu tule sairastumaan tautiin ja 50% ei kanna tautigeeniä lainkaan - normaali/terve, ja 50% on kantajia). Näin voidaan tämänhetkisen geenipoolin laajus pyrkiä säilyttämään parhaalla mahdollisella tavalla.
Testitulokset ilmoitetaan seuraavanlaisesti (koska tuloksiin liittyy pieni virhemarginaali 0 - 4 %, lisätään ilmoitettuun tulokseen sana "probable" suom. "todennäköinen, luultava, oletettu"):

JDCM-cardio: 1-1 oletettu normaali (probable normal)
JDCM-cardio: 1-2 oletettu kantaja (probable carrier)
JDCM-cardio: 2-2 todennäköisesti sairas (probable affected)

Testituloksien avulla voidaan myös pennunostajille välittää tärkeää informaatiota pennun perimästä. Portugalinvesikoirien jalostustoimikunta suosittelee kasvattajia hyödyntämään yhdistelmiä valitessaan JDCM-cardio -testin tuloksia. (Myös Suomessa on raportoitu pentueista, jossa pentuja on menehtynyt JDCM:aan.) Edelleenkin toimikunta toivoo yhteydenottoa ja kerää talteen tietoa, jos pentu/pentue äkillisesti kuolee sydänperäiseen sairauteen. Toivomme, että ilmoittaessanne JDCM-cardio -tuloksia liittäisitte mukaan vanhempien tiedot, koska myös ne julkaistaan sivulla.

TESTITULOSTEN MERKITYS JALOSTUKSESSA
Merkitys jalostuksessa Riski sairastua JDCM
Normaali/ terve Voidaan astuttaa kaikkien kanssa, erittäin alhainen riski tuottaa sairaita Erittäin alhainen
kantaja Tulisi astuttaa ainoastaan Normaali / Terve-koiran kanssa, jotta riskiltä tuottaa sairaita vältytään Erittäin alhainen