Espanjanvesikoirien osalta marraskuussa 2018 kokoontui Kennelliiton tiloissa Espoossa työryhmä, jossa oli edustettuna Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta, jalostustieteellisen toimikunnan käyttäytymisen työryhmä, Vesikoirat ry:n hallitus, jalostustoimikunta, kasvattajia, luonnetestituomari ja MH-kuvaaja ja sihteeri (Kennelliitosta). Loppukesästä 2019 saimme Kennelliitolta puhtaaksi kirjoitetut ihanneprofiilit Luonnetestille ja MH-luonnekuvaukselle. Kennelliitto on hyväksynyt myös espanjanvesikoiran käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilin.

Ihanneprofiileihin on väri- ja kirjainkoodein merkitty mikä tulos perrolle olisi

  • Ihanne,
  • Neutraali (hyväksyttävä),
  • Ei toivottu tai
  • Hylätty.

Punaisella merkitty Hylätty ei tarkoita testin hylkäystä vaan sen tulisi ohjata jalostuskäyttöä. Ihanneprofiili on siis työväline ennen kaikkea kasvattajille ja tietenkin myös vastuullisille koiran omistajille, jotka päättävät oman koiransa jalostuskäytöstä. Punaisen tuloksen saaneen koiran jalostuskäyttöä tulee pohtia kriittisesti.

Testeissä on osioita, joissa eri rotujen ihanne poikkeaa toisistaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi luonnetestissä luonteen kovuutta arvioitaessa "hieman pehmeä" on espanjanvesikoiralle ihanne. Jollekin toiselle rodulle ihanne voi olla "kohtuullisen kova".

Luonnetesti

Luonnetestissä saa/menettää pisteitä. Espanjanvesikoiralla ei ole testin hyväksymiselle mitään pisterajaa. Testi on hyväksytty, ellei testiä jouduta keskeyttämään. Jos perro saa pisteitä alle 75, voi testin uusia (aikaisintaan 6 kk kuluttua). Ihanneprofiili osoittaa, mm että rodunomainen perro ei tavoittele kaikista osioista maksimipisteitä. Luonnetestissä on myös huomioitava, että pisteet eivät ole suoraan vertailukelpoisia eri koirayksilöiden välillä. Saman pistemäärän keränneet koirat ovat voineet saada pisteensä aivan eri osioista ja ovat siten luonteeltaan hyvinkin erilaisia.

Katso tarkemmin: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti

Espanjanvesikoiran luonnetestin (LTE) ihanneprofiili: Taulukko (PDF)

MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvauksessa ei anneta pisteitä. Se on hyväksytty, keskeytetty tai hylätty. Jos MH-kuvaus on keskeytetty koiran ohjaajan toimesta, saa sen myöhemmin uusia. Testin kuvaajien keskeyttämää suoritusta ei voi uusia

Katso tarkemmin: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/mh-luonnekuvaus

Espanjanvesikoiran MH-kuvauksen ihanneprofiili: Taulukko (PDF)

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tulos on suoritettu, keskeytetty tai hylätty. Tämän voi uusia aikaisintaan 6 kk kuluttua. Uusintakertoja ei ole rajattu. Jos keskeytys on aiheutunut koiran fyysisen sairauden tai loukkaantumisen vuoksi, testin saa uusia, kun koira on jälleen kunnossa, ei kuitenkaan samana päivänä. Käyttäytymisen jalostustarkastuksen profiili on tehty ainakin nyt aluksi suhteellisen löysäksi. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon dataa ja tarvittaessa profiilia päivitetään.

Katso tarkemmin: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/kayttaytymisen-jalostustarkastus

Espanjanvesikoiran käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili: Taulukko (PDF), Taulukko (ODS)