PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma on Suomen Kennelliiton kehittämä ohjelma, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintyvyyttä koiraroduissa. PEVISA-ohjelmaan voidaan liittää myös vaatimuksia luonteen arvioinnista sekä jälkeläismääristä. Rotujärjestöt päättävät itse, mitkä sairaudet ja muut kriteerit ovat PEVISAssa mukana. Perinteisesti tietyt silmäsairaudet sekä luustosairaudet, kuten lonkka- ja kyynärniveldysplasia sekä patellaluksaatio ovat kuuluneet eri rotujen ohjelmiin.

Kun koirarotu kuuluu PEVISA-ohjelmaan, tarkoittaa se sitä, että jalostukseen käytettyjen koirien eli pentujen molempien vanhempien tulee olla tutkittuja rodun PEVISA-ohjelmaan kuuluvien sairauksien varalta sekä täyttää muut PEVISASSA mainitut ehdot. Lisäksi tiettyjen rajaehtojen tulee täyttyä, jotta koiran jälkeläiset voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliittoon. Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Poikkeuksiakin voi olla, mutta tällaisissa tapauksissa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta.

PEVISA-ohjelma uusitaan 5 vuoden välein yhdessä rodun JTO:n eli Jalostuksen tavoiteohjelman kanssa.

Lisätietoja PEVISAsta ja pentujen rekisteröinnistä löytyy myös Kennelliiton sivuilta (http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-rekisterointi/pevisa-ja-muut-rekisterointiin-vaikuttavat-ehdot)

 

Espanjanvesikoirien PEVISA-ohjelma

 • voimassa vuodesta 2006, on voimassa 31.12.2021 asti.
 • koiralla, jota käytetään jalostukseen, tulee olla
  • ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on D. Koiran tulee olla lonkkakuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäisiä.
  • ennen astutusta annettu virallinen kyynärkuvauslausunto, ei raja-arvoa. Koiran tulee olla kyynärkuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäisiä.
  • ennen astutusta annettu virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk:tta vanhempi ja jossa ei ole merkintää perinnöllisistä silmäsairauksista kaihi, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2–6, gRD tai tRD

 

Portugalinvesikoirien PEVISA-ohjelma

 • voimassa vuodesta 2006, on voimassa 31.12.2024 asti.
 • koiralla, jota käytetään jalostukseen, tulee olla
  • ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on D. Koiran tulee olla lonkkakuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää
  • ennen astutusta annettu virallinen kyynärkuvauslausunto, ei raja-arvoa. Koiran tulee olla kyynärkuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen
  • ennen astustusta annettu virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk:tta vanhempi