Alla olevassa taulukossa on luokiteltu sellaisia perinnöllisiä tai perinnölliseksi epäiltyjä sairauksia ja vikoja, joita on todettu kummallakin tai jommallakummalla rodulla.  X-merkki rodun kohdalla kertoo siitä, että kyseistä sairautta tai vikaa on todettu rodulla (enemmän kuin yksi tapaus). Alussa on lueteltu myös Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan kuuluvat sairaudet.

Terveysartikkelit- osiossa kerrotaan alla mainituista sairauksista ja vioista. Sairauden nimeä klikkaamalla pääsee sairaudesta kertovaan artikkeliin. Lisäksi Terveysartikkelit-osiossa kerrotaan kaikilla roduilla esiintyvistä 'tavallisista' sairauksista, kuten esimerkiksi korva- ja silmätulehduksista, vesihännästä sekä puremahaavoista.

PEVISA-ohjelmaan kuuluvat sairaudet

Sairaus Espanjanvesikoira Portugalinvesikoira
Lonkkaniveldysplasia X, raja-arvo D  X, raja-arvo D
Kyynärniveldysplasia X  x
Perinnölliset silmäsairaudet kaihi, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV
tutkimustulos voimassa 24kk
X
tutkimustulos voimassa 24 kk


Muita perinnölliseksi todettuja tai epäiltyjä sairauksia ja vikoja

Sairaus espanjanvesikoira portugalinvesikoira
Patellaluksaatio X X
JDCM, Juvenile Dilated Cardiomyopathy / nuoruusiän sydämenlaajentuma   X
Kilpirauhasen vajaatoiminta X X
Addisonin tauti X X
SLO-kynsisairaus   X
Haiman vajaatoiminta X  
NAD (neuroaksonaalinen dystrofia) X  
FD (follicular dysplasia) X  
SA (sebaneous adenitis) X  
Diluutiogeeni ja CDA X  
Diabetes mellitus eli sokeritauti X  
Allergia, atopia X  x
Purentaviat (yläpurenta, alapurenta) X  x
Hammaspuutokset X  x
IMHA  X  
aivokalvontulehdus   X