KUTSU ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERIIN 2014

Paikka Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, TAITEENTEKIJÄNTIE 7, 00350 HELSINKI
Aika 29.11.2014 klo 11-16

MIKÄ ON ROTUPALAVERI?

Rotupalaverin tarkoituksena on koota espanjanvesikoirien kasvattajat ja harrastajat keskustelemaan rodun nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Rotupalaverissa keskustellaan ajankohtaisista, rodun jalostukseen liittyvistä asioista, jotka voivat liittyä esim. terveyteen, ulkonäköön tai käyttöominaisuuksiin.

Rotupalaverissa saavat äänestää kaikki osallistujat. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokous päättää, käytetäänkö käsi- vai lippuäänestystä.

Kokouksesta tehdään pöytäkirja. Tehdyt päätökset eivät saa olla ristiriidassa Kennelliiton ohjeiden kanssa. Palaverista tehty pöytäkirja julkaistaan Vesikoirat ry:n sivuilla sekä seuraavassa Vesipostissa.

Kokouksessa päätetyistä asioista tehdään esitys Vesikoirat ry:n hallitukselle, joka vie sen edelleen Vesikoirat ry:n yleiskokoukseen käsiteltäväksi. Vasta yleiskokouksen käsittelyn jälkeen rotupalaverissa tehdyt päätökset astuvat voimaan.

Kokouksen esityslistan näet tämän linkin takaa.

ILMOITTAUTUMINEN

Toivomme alustavia ilmoittautumisia voidaksemme arvioida tilantarvetta sekä tarvittavien tulosteiden ja kahvituksen määrää. Ilmoittautuminen ei ole pakollista.

Ilmoittautumiset evk.jalostus (at) vesikoirat.fi.