Vesikoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään LA 18.10.2014 klo 15.00 Kokoushotelli Gustavelundissa Tuusulassa osoitteessa Kirkkotie 36, Tuusula.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään espanjanvesikoirien Suomen muotovaliokriteeristä päättäminen sekä portugalinvesikoirien PEVISA kevätkokouksen 2014 vahvistaman päätöksen pohjalta. Kennelliiton PEVISA-ohje vaatii esityksen olevan kirjoitetun sanatarkasti yleiskokouksen kokouskutsuun ja kevätkokouksen osalta tämä ei täyttynyt aikatauluteknisten seikkojen vuoksi. Asia käsitellään siis uudestaan ja tarkka PEVISA-esitys löytyy osana tätä kokouskutsua käsiteltävien asioiden listan osana.

Kokouspäivänä juhlitaan myös Vesikoirat ry:n 20-vuotisjuhlia ennen kokousta koulutusluennon ja kokouksen jälkeen iltajuhlan merkeissä, näistä tarkemmat aikataulut ja tiedot löytyvät erillisestä ilmoituksesta.
Kokouksen aikataulu on

 • 14:30-14:55 on jäsenyyden ja valtakirjojen tarkastus sekä kokoustarjoilu
 • 15:00 Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksessa käsiteltävät asiat/esityslista

Kokouksen avaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, valinta

Kokouksen esityslistan hyväksyntä

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja hallituksen varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Kokouksessa erovuoroisia ovat

  • puheenjohtaja Katja Kuusela (kausi vuoden mittainen kerrallaan)
  • hallituksen jäsenet Marika Fredriksson ja Katariina Jokipaltio
  • hallituksen varajäsenet Heikki Tuomola ja Anu Kovanen

Toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle

Jalostustoimikuntien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Kokouksessa erovuoroisia ovat

  • espanjanvesikoirien jtk: Anu Sarapaltio
  • portugalinvesikoirien jtk: Anu Kovanen

Espanjanvesikoirien muotovalionarvon kriteeri

Kevätkokous 2013 käynnisti työskentelyn espanjanvesikoirien muotovalion arvoon tarvittavan koetuloksen määrittelystä. Tämän työskentelyn pohjalta hallituksen esitys kokoukselle on:

  • Siirtymäajan (Kennelliiton käsittelyprosessiin vaadittava ajan jälkeinen vuodenvaihde) jälkeen espanjanvesikoirien Suomen muotovalion arvoon vaaditaan hyväksytty luonnetestitulos tai suoritettu MH-luonnekuvaus

Portugalinvesikoirien PEVISA

PEVISA-ehdotus:

  • Lonkat: astutushetkellä voimassa oleva virallinen lonkkanivellausunto 12 kuukautta täyttäneille siten, että D-D –yhdistelmää ei hyväksytä, mutta D-lonkkaista koiraa voi käyttää A-, B-, tai C-lonkkaisen kanssa.
  • Silmät: astutushetkellä voimassa oleva virallinen silmälausunto tulee olla voimassa siten, että silmälausunto ei saa olla 24 kuukautta vanhempi.
  • Kyynärät: astutushetkellä voimassa oleva virallinen kyynärnivellausunto, ei raja-arvoa.

Valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon

  • Hallituksen esitys: Ei käsitellä tässä kokouksessa. Yhdistyksen edustaja ja varaedustaja valtuustoon valittiin syyskokouksessa 2013 kaudeksi 2013-2016 ja nämä on vahvistettu myös Kennelliiton toimesta.

Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Muut kokousmateriaalit (mm. toimintasuunnitelma) pyritään julkaisemaan ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla tämän kokouskutsun yhteydessä alla:

Tervetuloa!
Vesikoirat ry:n hallitus