Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 28.4.2015 (4/2015):

Toimikunta hyväksyy portugalinvesikoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Ohjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2019 (JTO-kauden loppuun).

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto:

  • silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi
  • rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D eikä kahta D-lonkkaista koiraa saa yhdistää
  • jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva kyynärlausunto (ei raja-arvoa)

Lisäksi kasvattajia koskevat Koirarekisteriohjeen kohdan 7.5 mukaiset jalostuskäytön rajoitukset

(Kennelliitto, Koirarekisteriohje; www.kennelliitto.fi)