Vesikoirat ry:n puheenjohtajaehdokkaan esittely.

Hei! cv kuva

Olen Turussa ( ja osittain Rymättylässä) asustava koirankasvattaja ja yrittäjä.

Kasvatan cockerspanieleita, norfolkinterriereitä ja portugalinvesikoiria. Olen myös ulkomuototuomari ja minulla on arvosteluoikeudet noin 150 rodulle.

Kennelmaailman erilaisissa kuvioissa olen toiminut yli 40 vuoden ajan, aloittaen nuorena koululaisena Englannissa kenneltyttönä cockerspanielikennelissä. Pian toiminkin jo cockerspanieleiden jalostustoimikunnassa ja myöhemmin Suomen Spanieliliiton hallituksessa. Kenneljunioreiden puheenjohtajana sekä vetovastuussa "junnujen" kuuluisissa pentunäyttelyissä Helsingissä. Näyttelypuoli on aina ollut kiinnostukseni kohteena ja olen toiminut useissa eri näyttelytoimikunnissa vastuullisissa tehtävissä mm. Turku KV Top Dog showssa, Hyvinkään Spanieliliiton erikoisnäyttelyissä usean vuoden ajan sekä Suomen Cockerspanielit ry:n päänäyttelyissä muutama mainitakseni.

Suomen Kennelliiton ulkomuoto- ja näyttelyasiain toimikunnassa toimin usean vuoden ajan kunnes Kennelliito hallituksen jäsenyyden myötä toimin myös em. toimikunnan puheenjohtajana. Samoin olen työskennellyt FCI:n sekä Show että Show judges komiteoissa sekä Pohjoismaiden kennelunionin RKO (BSI) työryhmässä. Edelleen edustin Vesikoirat ry:tä Kennelliiton valtuustossa aikana kun yhdistyksemme oli juuri saanut rotujärjestö statuksen.

Edelleen, itselleni ehkä mieluisimmassa järjestötehtävässä, olen vastannut useiden vuosien ajan kaikkien spanielirotujen sekä vesikoirien ulkomuototuomarikoulutuksesta (siis sekä uudet että laajentavat ulkomuototuomarit). Tällä hetkellä ko. tehtävää hoidan rotujärjestöille Cockerspanielit ry, Amerikancockerspanielit ry, Springerspanielit ry sekä omalle Vesikoirat ry:llemme.

Mitä haluaisin kehittää mahdollisena Vesikoirat ry:n uutena puheenjohtajana... Puuttumatta laisinkaan nykyiseen tilanteeseen, en ole toiminut rotujärjestönne hallinnollisissa tehtävissä - haluaisin kuitenkin korostaa toimikuntien päätösten kunnioittamista - hallitus ei voi olla kaikkien harrastus ym. alojen asiantuntija - tämä toki tarkoittaa sitä, että toimikuntien kokoonpanoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on toki huolehtia siitä, että kaikki pakolliset ja sääntöjen mukaiset asiat hoituvat ajallaan ja moitteettomasti - tässäkin toki vaaditaan rinnalle asiansa osaava tehokas sihteeri. Puheenjohtajan yksi päätehtävä on kunnioittaa hallituksensa jäsenten osuutta päätöstenteossa ja m o t i v o i d a hallituksen jäsenet toimimaan ja ideoimaan ja katsomaan positiivisesti kohti tulevaisuutta. Hallituksen jäsenten tärkeä rooli on myös saada toimikuntien ja työryhmien jäsenet toimimaan kunnianhimoisesti, aktiivisesti ja motivoidusti. Tämä on meille kaikille kuitenkin h a r r a s t u s arjen ja työelämän vastapaino ja näissä yhdistyselämän toimissa tulisi siten kaikilla olla mukavaa, oltiin sitten kilpailemassa agilityssä, näyttelyssä, suunnittelemassa uusia pentueita tai järjestämässä em. tilaisuuksia tai toimimassa hallitus/toimikuntatehtävissä. Rutiiniasiat on hoidettava sujuvasti ja oikein, jolloin aikaa ja energiaa jää uuden kehittämiseen ja ideoimiseen ja siten vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen harrastuksemme parissa.

Tämän päivän suuri ongelma yhdistystoiminnassa on vapaaehtoisten saaminen erilaisiin vastuullisiin tehtäviin - tämä koskee toki kaikkea vapaaehtoistoimintaa. Vesikoirat ry:n hallituksen yksi päätehtäviä onkin saada uusia jäseniä, motivoida heitä aktivoitumaan - se on meistä kaikista kiinni, mutta toki kasvattajien rooli ja luottamus omaan rotujärjestöönsä on tässä avainasemassa, heidän kauttaan ja avullaan toimintaan saadaan uusia innokkaita toimijoita.

Koiramaailman kuvioissa minulle on myönnetty mm. Suomen Kennelliiton viiri, Suomen Spanieliliiton kultainen ansiomerkki, Cockerspanielit ry:n kultainen ansiomerkki sekä Lounais-Suomen Spanielikerhon kultainen ansiomerkki.

Arja Koskelo

kennel Hooligan

arja