Syyskokous pidettiin Espoossa hyvässä hengessä ja antoisia keskusteluita käyden. 

Kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

  • Tilinpäätös 2015 hyväksyttiiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
  • Toimintasuunnitelma 2017 vahvistettiin.
  • Tulo- ja menoarvio 2017 vahvistettiin.
  • Jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat 25€/varsinainen jäsen, 5€/perhejäsen ja 10€/pentuejäsen eli maksuihin ei tullut muutoksia nykyisistä.
  • Espanjanvesikoirien Pevisa-ohjelmaa ei hyväksytty. Keskustelu jatkuu rotukohtaisessa neuvotteluissa, joka pidetään 2017 tammi-helmikuun aikana. 
  • Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Koskelo kaudelle 2017.
  • Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Katja Jurmu ja Jaana Railamaa kaudelle 2017-2018.
  • Hallituksen varajäseniksi valittiin Kirsi Alastalo ja Heikki Tuomola kaudelle 2017.
  • Vuoden 2017 tilikauden toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Töysä ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Ruotsalainen.
  • Suomen kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon kaudelle 2017-2019 yhdistyksen edustajaksi valittiin Anu Kovanen ja varaedustajaksi Kirsi Alastalo.