Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jalostustoimikunta järjesti espanjanvesikoirien rotukohtaisen neuvottelun Jyväskylässä 11.2.2017.

Neuvotteluun oli ilmoittautunut 14 henkilöä, joista 13 oli paikalla. Näiden lisäksi kaksi henkilöä lähetti sähköisesti oman esityksensä. Neuvottelussa käsiteltiin PEVISAn jatkoa.
Neuvottelussa oli kaksi esitystä: 1 PEVISAa jatketaan nykyisellään    2 PEVISAa jatketaan muutoin nykyisellään, mutta kyynärkuvauspakko poitettaisiin. Asiasta keskusteltiin ja äänestettiin. Tulos oli yksimielisesti esityksen 1 puolesta eli rotuneuvottelu esittää kevätkokoukselle PEVISAa jatkettavaksi nykyisessä muodossa.
Tämä asia päätetään 5.3.2017 olevassa kevätkokouksessa.

Rotuneuvottelun muistio

Rotuneuvottelun aineistoa: esitys 1     esitys 2     tilastoa