Olimme aiemmin saaneet Kennelliitolta vaatimuksen lisätä MH -kuvaus, luonnetesti ja käyttäytymisen jalostustarkastus PEVISA -ehtoihin.

Tällöin pentueen rekisteröinnin yhtenä ehtona olisi ollut molemmille vanhemmille suoritettu (jokin edellä mainitusta kolmesta) testi ennen astutusta. Tämä olisi vaatinut muutoksen nykyiseen espanjanvesikoirien PEVISA:aan. Muutos olisi pitänyt käsitellä rotujärjestön kokouksessa. Siksi tuo PEVISA näkyy Vesikoiramme -lehdessä olevassa Vesikoirat ry:n kevätkokouksen esityslistassa.

Rotujärjestön edustajat hallituksesta ja jalostustoimikunnasta vastustivat tätä PEVISA muutosta ja kävivät neuvottelemassa asiasta Espoossa jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) käyttäytymisen työryhmän kanssa. Tuon tapaamisen jälkeen asiasta neuvoteltiin useampaan otteeseen. Rotujärjestön mielestä tuo vaatimus PEVISA:ssa olisi kaventanut geenipoolia liikaa. Kennelliiton JTT käsitteli espanjanvesikoirien Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja hyväksyi sen kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2021. Samalla JTT päätti jatkaa nykyisen PEVISA:n voimassa oloa nykyisin vaatimuksin nyt hyväksytyn JTO:n kauden loppuun. Saimme tuon tiedon nyt maaliskuussa. Tästä johtuen PEVISA:aa ei käsitelläkään kevätkokouksessa.

Nyt hyväksytty JTO kausi on poikkeuksellisesti 3 vuotta (normaalisti 5 vuotta).

Tänä aika rotujärjestö on velvoitettu kokoamaan perrojen testi- ja koetuloksia, joiden perusteella vuonna 2021 arvioidaan ja päätetään tuleeko nuo testit jatkossa sisällyttää PEVISA:aan.

Kaikki tämä on noussut Kennelliiton huolesta kohdistuen perrojen luonteeseen. Nyt meillä on 3 vuotta aikaa testata koiriamme ja osoittaa, että kasvattajilla on ymmärrys ja taito tehdä yhdistelmiä, joista syntyy luonteeltaan avoimia, reippaita ja tasapainoisia koti- ja harrastuskoiria. Sellainenhan perron tulisi olla. Tämä vaatii myös perrojen omistajia aktivoitumaan koiriensa testaamisessa. Se auttaa pitämään jalostuskoirien määrän riittävänä. Se on edellytys monipuolisen harrastus- ja työkoirarodun terveenä pysymiselle myös luonteen osalta.

Kun JTO on nyt hyväksytty Suomen kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa, menee päätös huhtikuussa kennelliton hallituksen kokoukseen tiedoksi. Tämän jälkeen rotujärjestö saa virallisen tiedon muotovalio tittelin lisävaatimusten (MH, LTE) poistumisesta.

Rotujärjestö uutisoi tästä heti, kun saamme tiedon.