Vuoden koira kilpailua 2020 ei järjestetä koronatilanteen vuoksi

Kilpailun säännöt

Yleiset ohjeet ja säännöt

 • Koira tulee olla suomalaisomistuksessa (= vähintään 1 omistaja on suomalainen), Suomeen rekisteröity ja omistajan/omistajien tulee olla myös Vesikoirat ry:n jäsen.
 • Kasvattaja-palkintoa haettaessa kennelnimen omistajien tulee olla Vesikoirat ry:n jäseniä, mutta ei välttämättä kaikkien mukaan ilmoitettujen kasvattien omistajien.
 • Koiran rodun tulee olla joko espanjanvesikoira tai portugalinvesikoira.
 • Kilpailukausi on kalenterivuosi.
 • Vuoden tulokset tulee koiran omistajan tai kasvattajan oma-aloitteisesti toimittaa Vesikoirat ry:n nettisivuilla olevalla sähköisellä kaavakkeella. 
 • Pisteiden laskennassa huomioidaan ainoastaan Suomessa saavutetut virallisten näyttelyiden tulokset (KR,NORD,KV,R,ERI). Poikkeuksena Vuoden pentu ja vsp pentu, joihin lasketaan myös epäviralliset pentunäyttelyt. Samoin Vesikoirat ry:n järjestämä Club Show lasketaan tuloksiin.
 • Kaikki ko kilpailut kilpaillaan rotukohtaisesti.
 • Vuoden koira –palkintoa voi anoa ne koirakot, jotka ovat keränneet palkitsemiseen oikeuttavia tuloksia palkitsemisvuotena (eli tittelivuosi).
 • Tulokas –palkintoa voi anoa ne koirakot, jotka ovat ko lajissa startanneet ensimmäistä kertaa palkitsemisvuotena huomioiden kuitenkin lajikohtaiset säännöt (esim. vepe-soveltuvuuskoetta ei lasketa starttaamiseksi, koska sitä ei pisteytetä vuoden koira-kilpailussa).
 • Pisteiden laskennassa huomioidaan vain Suomessa saadut virallisten kokeiden/näyttelyiden tulokset. Mahdolliset arvokilpailut (esim. Maailman Voittaja tai SM –kilpailussa saatu tulos huomioidaan normaalina tuloksena ellei lajikohtaisissa säännöissä arvokilpailuja erikseen painoteta).
 • Vaillinaisesti toimitettuja tulostietoja ei hyväksytä mukaan kilpailuun.
 • Tulosten ilmoittajan tulee liittää ilmoitukseen mukaan linkki jalostustietokantaan, josta ko tulokset löytyvät tai olla valmis pyydettäessä toimittamaan kopion kilpailukirjasta/tuloksista/arvostelulomakkeesta. Kopiopyynnöt voidaan tehdä pistokokein ennen tulosten vahvistamista.
 • Jos lajikohtaiset ehdot eivät täyty, jätetään palkinto jakamatta.
 • Jos joku vesikoira saavuttaa erityisen poikkeuksellista menestystä näyttelyssä tai minkä tahansa lajin kokeessa on hallituksella mahdollisuus palkita kyseinen koira erikoispalkinnolla.
 • Tuloksia ilmoitettaessa tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, rekisterinumero, omistajien nimet yhteystietoineen (osoite, sähköposti/puhelinnumero) + kunkin tuloksen aika, paikka, luokka, tuomari, saavutettu tulos ja koiramäärä, mikäli ko lajin pistesäännöt koiramäärän huomioivat. Ilmoittajan tulee myös laskea pisteet kunkin tuloksen osalta sekä ilmoittaa yhteispistemäärä.
 • Jokaista anottavaa palkintoa kohtaan tulee jättää kunkin koiran osalta oma erillinen hakemuksensa.
 • Kunkin kalenterivuoden osalta tiedotetaan palkintojen hakuajat erikseen. Hakuaikojen ulkopuolisia hakemuksia ei hyväksytä (ei ennakkoon jätettyjä eikä myöhästyneitä).

Haettavissa olevat palkinnot

 

Vuoden TOKO-koira ja vuoden TOKO-tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III –tulos).
 • Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen.
 • Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • EVL: kokeessa saatu pistemäärä + 15p. per tässä luokassa saavutettu tulos
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

 

Vuoden vesipelastuskoira ja vuoden vesipelastus-tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III-tulos).
 • Soveltuvuuskoetta ei huomioida tuloksissa.
 • Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

 

Luokka I-tulos II-tulos III-tulos
ALO 9 6 3
AVO 20 15 10
VOI 45 35 25

 

Vuoden rally-toko –koira ja rally-toko –tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta.
 • Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen.
 • Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • MES: kokeessa saatu pistemäärä + 15p. per tässä luokassa saavutettu tulos
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella

Vuoden mejä-koira ja mejä-tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (I, II tai III –tulos).
 • Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen.
 • Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • AVO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p. per tässä luokassa saavutettu tulos
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

Vuoden koiratanssi-koira ja koiratanssi-tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta hyväksyttyä tulosta (eri, eh, hyvä, tyydyttävä).
 • Tuloksia laskettaessa huomioidaan sekä freestyle (fs) että heelwork to music (htm) -tulokset.
 • Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen.
 • Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti:
  • ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti
  • AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos
  • VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

Vuoden agility-koira ja vuoden agility-tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon viisi parasta alla olevan taulukon ehtojen mukaista tulosta.
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin parhaimmat yhteenlasketut sijoituspisteet.
 • Kilpailut ovat viiden tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.
Luokka alle 0,00 virhettä 0,01-5,99 virhettä 6,00-15,99 virhettä 16,00-25,99 virhettä
I -luokka 4 3 2 1
II -luokka 8 6 4 2
III -luokka 12 9 6 3

Lisäksi näiden ilmoitettujen viiden tuloksen joukosta saaduista sijoituksista saa pisteitä saa seuraavalla laskukaavalla.

 1. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 5 pistettä
 2. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 4 pistettä
 3. sija: starttiin osallistunut koiramäärä/5 + 3 pistettä

Vuoden palveluskoira ja vuoden palveluskoira -tulokas

 • Kilpailussa otetaan huomioon kolme parasta koulutustunnukseen oikeuttavaa tulosta.
 • Tuloksia laskettaessa huomioidaan sekä pk-lajeista että kansainvälisistä pelastuskoirakokeista (ipor) saadut tulokset
 • BH-koetta ja IPOR-soveltuvuuskoetta ei huomioida tuloksissa.
 • Tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut tuloksen ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin samaan luokkaan niin yksittäinen korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa.
 • Kilpailut ovat kolmen tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.
Luokka I-tulos II-tulos III-tulos
1 -luokka 9 6 3
2 -luokka, IPOR A-taso 20 15 10
3 -luokka, IPOR B-taso 45 35 25

 

Vuoden näyttelykoira ja vuoden VSP näyttelykoira

 • Kilpailussa otetaan huomioon 10 parasta vähintään PU/PN sijoitukseen oikeuttanutta tulosta.
 • Laskettavien pisteiden tulee olla saatu eri tuomareilta.
 • Tasapistetilanteessa pääerikoisnäyttelyn tulos ratkaisee.
 • Kilpailuihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

Pistemäärät näyttelytuloksista

Tulos Pistemäärä
ROP 10 p
VSP 9 p
PU/PN2 6 p
PU/PN3 5 p
PU/PN4 4 p

Koiramääräkerroin kuhunkin rotuarvostelun pistemäärään (näyttelyssä mukana olleet koirat)

Koiramäärä Pistekerroin
1-15 1
16-20 1,3
21-30 1,5
31-50 1,7
51-69 1,9
70- 2,0

Vesikoirat ry:n pääerikoisnäyttelyssä saavutettu pistemäärä kerrotaan lisäksi kahdella.

Vesikoirat ry:n Club Show:n pisteet lasketaan siten että jokaisesta luokkavoitosta saa 3 pistettä, ROP:sta 3 lisäpistettä ja VSP:stä 2 lisäpistettä. Lisäksi Club Show:n kerroin koiramäärästä riippumatta on 1,7. Luokkavoittojen pisteet edellyttävät että ko. kilpailussa on saatu myös KP.

Vuoden näyttelyveteraani ja vuoden VSP näyttelyveteraani

 • Kilpailussa huomioidaan viisi parasta tulosta.
 • Laskettavien tulosten tulee olla eri tuomareilta.
 • Tasapistetilanteessa pääerikoisnäyttelyn  tulos ratkaisee.
 • Kilpailut ovat viiden tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

Pistemäärät näyttelytuloksista

Tulos Pistemäärä
ROP 10 p
VSP  9 p
ROP-vet  6 p
VSP-vet  4 p

Veteraaniluokkiin (urokset ja nartut) osallistuneiden koiramäärien kertoimet

Koiramäärä Pistekerroin
2-3 1,2
4-6 1,5
7- 1,8

Vesikoirat ry:n pääerikoisnäyttelyssä saavutetu pistemäärä kerrotaan lisäksi kahdella.

Vesikoirat ry:n Club Show:n pisteet: Luokkavoitto 6 p ja ROP veteraani saa lisäksi 2 lisäpistettä.

Luokkavoittojen pisteet edellyttävät että ko. kilpailussa on saatu myös KP.

Tasapistetilanteessa pääerikoisnäyttelyn tulos ratkaisee.

Vuoden näyttelypentu ja vuoden VSP näyttelypentu

Kilpailussa huomioidaan viisi parasta näyttelytulosta, jotka on saavutettu joko virallisten näyttelyiden pentuluokista tai epävirallisista KR-pentunäyttelyistä tai Vesikoirat ry:n Club Show -pentuluokista.

Pistemäärät näyttelytuloksista

Tulos Pistemäärä
ROP pentu 10 p
VSP pentu 7 p

Vesikoirat ry:n pääerikoisnäyttelyssä  saavutettu pistemäärä kerrotaan lisäksi kahdella.

Vesikoirat ry:n Club Show:n pisteet: Luokkavoitto 5 p. ROP pentu saa 3 lisäpistettä ja VSP pentu 2 lisäpistettä. Luokkavoittojen pisteet edellyttävät että ko. kilpailussa on saatu myös KP.

Kilpailut ovat viiden tuloksen lajeja joten niihin osallistutaan tällä kaavakkeella.

Vuoden kasvattaja

 • Vuoden kasvattajakilpailuun tulee kasvattajan itse ilmoittautua.
 • Vuoden kasvattajapalkintoa haettaessa kennelnimen omistajan/omistajien tulee olla Vesikoira ry:n jäsen, myös ulkomaalainen kasvattaja, joka on Vesikoirat ry:n jäsen, voi osallistua kilpailuun, mutta kaikkien kilpailun tulosten tulee olla saavutettu Suomessa.
 • Tulosten laskemiseen saa ilmoittaa mukaan korkeintaan 8 oman kasvatin tulokset ja enintään 5 tulosta kultakin koiralta (eri tuomareilta).
 • Alaikäraja kullakin koiralla on 9 kk (vain viralliset luokat) - paitsi Club Show -tulokset missä ei ikärajoja.
 • Kilpailuun mukaan ilmoitetuista koirista tulee kustakin ilmoittaa virallinen nimi ja rekisterinumero ja varautua esittämään todisteet tuloksista kysyttäessä.
 • Kilpailuun osallistutaan tällä kaavakkeella.

Pisteet kasvattien kilpailuvuoden näyttelytuloksista:

Tulos Pistemäärä
ROP 5 p
VSP 4 p
ROP VET 3 p 
VSP
VET
2 p
FI MVA 5 p (Valioituminen saavutettu kilpailuvuoden aikana, Koira saa pisteet myös sertistä)
CACIB 2 p
SERT/NORD SERT 1 p (vain yksi SERT tai NORD SERT/näyttely)

Kasvattajaluokasta voi ilmoittaa 5 kilpailuvuoden tulosta:

Tulos Pistemäärä
ROP 12 p Pääerikoisnäyttely
KP (ei ROP) 6 p Pääerikoisnäyttely
ROP  6 p
KP 3 p
BIS1 10 p
BIS2 9 p
BIS3 8 p
BIS4 7 p
 • Vesikoirat ry:n Club Show:n kasvattajaluokkapisteet: ROP kasv 8 p, muut KP:n saaneet kasvattajaluokat 3p (tässä näyttelyssä ei kasvattajaluokan koirilla ikärajaa).

Tasapistetilanteessa pääerikoisnäyttelyn kasvattajaluokan tulos ratkaisee.

Harrastuslajit (kilpailuvuonna): 

Suoritus  Pistemäärä
Osallistuminen virallisen harrastuslajin kokeeseen ilman tulosta tai osallistuminen taipumus/soveltuvuuskokeeseen 1 p
Tulos lajin neljänneksi ylimmästä luokasta 2 p
Tulos lajin kolmanneksi ylimmästä luokasta 3 p
Tulos lajin toiseksi ylimmästä luokasta 4 p
Tulos lajin ylimmästä luokasta 5 p
Valionarvo (virallinen laji) 10p

Luonne: 

Suoritus Pistemäärä
Suoritettu luonnetesti 5p
Suoritettu MH-luonnekuvaus 5p

 Terveystutkimukset:

Tutkimus Pistemäärä
Pevisan edellyttämät röntgen-kuvaukset 2p
Pevisan edellyttämällä tavalla voimassaoleva  silmäpeilaus 2p (31.12.)
Muut viralliset (jalostustietokantaan merkittävät) terveystutkimukset 1p kustakin

 

Vuoden vesikoira

 • Hallitus voi vapaamuotoisten perusteltujen hakemusten pohjalta valita erikseen myös kunakin vuonna "vuoden vesikoiran" rotuominaisuuksien erinomaisena esille tuojana, esimerkkinä monipuolisista käyttömahdollisuuksista tai muusta merkittävästä virallisten harrastuslajien ulkopuolisesta teosta/toiminnasta, esim. kaveri-/luku-/huume-/sankarikoirana.
 • Palkintoa ei ole pakko myöntää joka vuosi, vaikka hakijoita olisikin.
 • Useiden lajien harrastaminen ei automaattisesti tuo palkintoa, varsinkaan nuoren koiran "prässääminen" ei ole meriitti.
 • Hakijoista voidaan nostaa mahdollisen palkitun lisäksi muita kunniamaininnoin palkittavia koiria.
 • Palkittavan koiran tulee olla rodunomainen niin luonteen, ulkomuodon kuin terveydenkin osalta. Palkintoon ei kuitenkaan edellytetä erityisiä näyttelymeriittejä.
 • Kilpailuun osallistutaan tällä kaavakkeella.