Palveluskoirakokeet ovat hyvä mittari koirakon osaamistason mittaamiseen. Perinteisesti palveluskoiriksi ovat mielletty vain isokokoiset paimenkoirarodut jotka edelleenkin ovat suurin roturyhmä palveluskoirakokeissa. Viimevuosina palveluskoirakokeisiin on osallistunut yhä enenemässä määrin pienempikokoisia rotuja muun muassa Espanjanvesikoira. Uusien rotujen esiinmarssi palveluskoirapuolella on ollut nopea ja syrjäyttänyt monia perinteisiä rotuja osallistujamäärissä eri kansallisissa lajeissa.

Espanjanvesikoirat ovat olleet Suomessa nyt 20 vuotta. Tämän ajanjakson aikana olemme saavuttaneet jalansijan Palvelus- ja pelastuskoirapuolella ja nyt on aika laittaa uusi vaihde päälle kasvattaaksemme yleistä tietoisuutta rodun käyttöominaisuuksien monimuotoisuudesta.

Vuonna 2011 ei Espanjanvesikoirille kirjautunut yhtään hyväksyttyä tulosta palveluskoirakokeissa. Ylläpitääksemme rodun palveluskoiraoikeudet (PK-oikeudet) pitää kolmen vuoden periodilla rodun saavuttaa vähintään yksi tulos palveluskoirakokeissa. Tässä lyhyt pikakurssi siitä mitä palveluskoirakokeet sisältävät ja miten kokeista voi saavuttaa koulutustunnuksen. Loppuun on kerätty merkittävimmät muutokset käyttäytymis- ja palveluskoirakokeiden osalta. Toivottavasti tämä lyhyt selvitys kirkastaa PK- tai Bh-urasta haaveilevien koirakoiden tulevaa treeni- ja kisakautta.

Palveluskoirakokeet/kansalliset lajit:

 • PAJÄ/palveluskoirien jälkikoe
 • PAEK/palveluskoirien etsintäkoe
 • PAHA/palveluskoirien hakukoe
 • PAVI/palveluskoirien viestikoe

Lisäksi tuloksen voi saavuttaa kansainvälisessä kokeessa/IPO (suojelu).

Miten tulos palveluskoirakokeissa on mahdollista saavuttaa. Palveluskoirarotuinen koira joka on suorittanut käyttäytymiskokeen PAKK (Bh-koe) hyväksytysti on oikeutettu osallistumaan palveluskoirakokeisiin. Palveluskoirakokeet jakaantuvat kahteen erillisen osaan. tottelevaisuus- ja maasto-osaan. Saadakseen tuloksen (koulutustunnus) on koirakon saavutettava tottelevaisuudesta 70 % maksimipisteistä. tottelevaisuuden maksimipisteet ovat 100 joten minimissään saavutettava 70 pistettä. Maastosta koirakon on saavutettava vähintään 75 % maasto-osan maksimipisteistä. Maasto-osan maksimipisteet ovat 200 joten minimissään maastosta on saavutettava 150 pistettä. Tällöin tuloksen saamisen edellytyksenä on, että koirakko saavuttaa minimissään 220 pistettä. Lisäksi tulee huomioida se, että molempien osioiden tulee olla hyväksytysti suoritettu. koulutustunnusta ei voi saavuttaa koirakko joka saa tottelevaisuudesta 69 pistettä ja maastosta 200 pistettä vaikka kokonaispisteet olisivat huomattavasti yli vaaditun minimin koska tottelevaisuudesta saavutettu pistemäärä jää alle 70 % maksimista.

Lisäksi on hyvä muistaa se seikka, että palveluskoirakokeiden maasto-osa sisältää kaksi eri osasuoritusta. Jokaiseen kansalliseen palveluskoirakoemuotoon (jälki, haku, etsintä ja viesti) kuuluu kyseisen lajin erityistehtävä esim. jälkikokeessa jäljen ajo tai hakukokeessa henkilöhaku tai etsintäkokeessa useampi erityistehtävä: jälki, haku, pudotettuesine ja tarkkuusetsintä. Kyseisen lajin erityistehtävän lisäksi jokaiseen kansalliseen lajiin kuuluu erillisenä esine-etsintä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esim. jälkikokeessa maastossa suoritettaan jäljen ajo ja esine-etsintä.

Palveluskoirakokeet jakaantuvat vielä kolmeen tasoluokkaan 1, 2 ja 3. 1-luokka on aloitteleville koirakoille ja saavutettuaan koulutustunnuksen voi koirakko siirtyä 2-luokkaan. Kuitenkin siten, että saavutettuaan joko 1- tai 2-luokassa kolme koulutustunnusta arvosanalla erinomainen on koirakon seuraavana vuonna siirryttävä seuraavaan ylempään luokkaan. Tätä optiota harvemmin kukaan käyttää vaan koirakko siirtyy ylempään luokkaan saavutettuaan yhden koulutustunnuksen joko 1- tai 2-luokassa. 3-luokka on ylin palveluskoirakoeluokka ja tässä luokassa jokaisen palveluskoiralajin vaatimuksen niin tottelevaisuuden kuin maaston osalta on huomattavasti korkeammat kuin mitä ne ovat alemmissa luokissa. 3-luokassa harrastavat/kilpailevat koirakot voivat osallistua palveluskoirien SM-kilpailuihin saavutettuaan erikseen määrätyt koetulokset (tulosten määrä ja arvosana) siinä koemuodossa missä kilpailevat. SM-kilpailuissa menestyvistä koirakoista palveluskoiraliitto valitsee vuosittain joukkueen osallistumaan pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin (NOM:meihin). NOM kilpailu on saamassa FCI:n kansainvälisen kokeen arvon joten tulevaisuudessa on mahdollista saavuttaa maailmanmestaruus jäljellä, haussa ja viestissä. NOM koe poikkeaa hieman meidän kansallisista kokeista, mutta kokonaisuutena kyseessä on sama koemuoto joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Palveluskoirakokeiden koulutustunnus sisältää myös arvosanan pisteinä ja sanallisena.

Palveluskoirakokeiden arvosanat ja arvosanaa vastaavat kokonaispistemäärät:

 • Erinomainen 288 – 300 pistettä
 • Erittäin hyvä 270 – 287 pistettä
 • Hyvä 240 – 269 pistettä
 • Tyydyttävä 210 – 239 pistettä

Muutoksia palveluskoirakoeohjeisiin vuoden 2012 alusta

Käyttäytymiskoe:

Muutokset käyttäytymiskokeen tottelevaisuudessa kohdistuvat liikkeestä istumiseen ja liikkeestä maahanmenoon. Nykyään nämä liikkeet ovat istumisliike sekä maahanmeno ja luoksetulo.

Istumisliike (10 pistettä)

Käsky: ”istu”

Ohjaaja lähtee perusasennosta vapaana seuraavan koiran kanssa suoraan eteenpäin. Vähintään 10 – 15 askeleen jälkeen ohjaaja pysähtyy perusasentoon ja antaa koiralle ”istu” – käskyn. Sen jälkeen ohjaaja jatkaa vielä 15 askelta eteenpäin ja kääntyy viivyttelemättä koiraan päin. Tuomarin merkistä ohjaaja palaa koiran luo, asettuu sen oikealle puolelle ja ottaa perusasennon.

Muutos aikaisempaan: aikaisemmin ohjaaja antoi ”istu” – käskyn liikkeessä pysähtymättä ja jatkoi matkaa 30 askelta ennen pysähtymistä ja kääntymistä koiraan päin.

Maahanmeno ja luoksetulo (10 pistettä)

Käskyt: ”Seuraa”, ”Maahan”, ”Tänne”, ”Sivulle”

Ohjaaja lähtee perusasennosta vapaana seuraavan koiran kanssa suoraan eteenpäin antaen käskyn ”Seuraa”. Vähintään 10 – 15 askeleen jälkeen ohjaaja pysähtyy perusasentoon ja antaa koiralle ”Maahan” – käskyn. Sen jälkeen ohjaaja jatkaa vielä 30 askelta eteenpäin, kääntyy viivyttelemättä koiran päin ja jää paikalleen. Tuomarin merkistä ohjaaja kutsuu koiran luokseen. Koiran täytyy tulla ohjaajan luokse halukkaasti ja nopeassa askellajissa ja istua tiiviisti ohjaajan eteen. Käskyllä ”sivulle” koiran tulee siirtyä ohjaajan sivulle.

Muutos aikaisempaan: Aikaisemmin ohjaaja antoi ”Maahan” – käskyn liikkeessä pysähtymättä ja jatkoi matkaa 30 askelta ennen pysähtymistä ja kääntymistä koiraan päin.

Kansallisissa lajeissa (Jälki, Haku, EK ja Viesti) merkittävimmät muutokset ovat:

Kaikissa jäävissä liikkeissä missä ohjaaja palaa koiran luokse otettavien askelten lukumäärä käskyn annon jälkeen on 15. Aikaisemmin kaikissa liikkeissä käskyn jälkeen otettavien askelten määrä oli 30.

Jääviä liikkeitä missä ohjaaja palaa koiran luokse ovat:

Liikkeestä istuminen: Liike suoritetaan samanlaisena kaikissa luokissa.

Kävelystä seisomaan jääminen: Liike kuuluu vain 2-luokan tottelevaisuuteen

Hyppy- ja estenouto: Liikkeen osista vähintään kaksi kolmesta osasuorituksesta on tehtävä saadakseen pisteitä. Erityisehtona nouto pitää tapahtua saadakseen pisteitä. Esteen yli hyppääminen meno- ja paluusuuntaan ilman noutoa tuottaa nolla (0) pistettä.

Eteenlähetys ja maahanmeno: koiran irtaannuttua riittävälle etäisyydelle, tuomari antaa merkin ”maahan” – käskyn antamiseen. Jos koiraa ei saada pysähtymään, liike arvostellaan 0 pistettä.

 • Yksi lisäkäsky maahanmenoon vähentää arvosanaa – 1,5
 • Toinen lisäkäsky maahanmenoon alentaa arvosanaa – 2,5
 • Koira pysähtyy, mutta ei mene maahan toisella lisäkäskyllä alentaa arvosanaa – 3,5
 • Jos koira lähtee pois maahanmenopaikalta tai pala ohjaajan luo, arvostellaan kokonaisliike 0 pistettä.

Jokainen harrastaja joka on hiukkasenkin kiinnostunut palvelus- tai pelastuskoiratoiminnasta niin nyt on juuri oikea aika ottaa härkää sarvista ja osallistua sillä taitavalla ja osaavalla Perrolla kokeisiin. Tämä kehotus ja toive koskevat myös teitä Portugalinvesikoirien omistajat :)

Keväisin treeniterveisin

Heikki Tuomola